Visjon

Best på spesialisert rehabilitering

Hovedmål

OiF skal være en ressurs for den enkelte bruker og nyttig for samfunnet som en del av et helhetlig rehabiliteringsforløp. Ved å utøve tverrprofesjonell rehabilitering av høy kvalitet skal OiF bidra til funksjonsforbedring og økt livskvalitet for den enkelte bruker.

Vårt verdigrunnlag som skal prege alt vi gjør:

  • Optimisme og stolthet
  • Trygghet og respekt
  • Samhørighet og trivsel

Kvalitet

Vi har et kvalitetsstyringssystem sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 innenfor tverrfaglige, kunnskapsbaserte og mestringsorienterte spesialisthelsetjenester innen rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering. Vi er også miljøsertifisert og sertifisert innen arbeidsmiljø.
Vi behandler 700 pasienter hvert år.