Online HMS-kurs fra Hemis:

Trenger du HMS-kunnskap?

De siste månedene har risikovurderinger og vernetjenesten fått en ny betydning som følge av at Covid-19 påvirker arbeidslivet. Smittevern er bare en av mange faktorer som påvirker helsa, miljøet og sikkerheten vår på jobb. Det er de samme verktøyene du bruker, uansett om det er økonomisk krise, arbeidsuhell eller dårlig psykososialt arbeidsmiljø du er bekymret for.

På HMS-kurs lærer du å gjøre kartlegginger, vurdere risiko og velge tiltak dersom det er nødvendig. Du lærer hva loven krever og hvordan du fyller kravene i praksis. Og du får drøfte problemstillinger og løsninger med andre deltakere med samme rolle som deg.

Er du verneombud, leder eller medlem i arbeidsmiljøutvalget er kurs i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid lovpålagt.

Jobber du allerede med HMS, anbefaler Arbeidstilsynet en oppfriskning av HMS-kurset cirka hvert 5. år. Faktorene i HMS-arbeidet forandrer seg.

Hemis som nå har overtatt våre Bedriftshelsetjenester tilbyr mange HMS kurs.
Se oversikt her