Bedriftshelsetjeneste i Finnmark

OIF sin Bedriftshelsetjeneste er nå overtatt av Hemis som har avdeling i Alta og Vadsø. Se mer på Hemis.no