Vi inngikk ny 8-års kontrakt med Helse Nord RHF fra 1. januar 2015 med dag- og døgntilbud innenfor 8 hovedytelser. Dagtilbud og ambulering gis til pasienter bosatt i Alta Kommune.

Pasienter i andre helseregioner kan søke om opphold hos oss. Søknad må da godkjennes i pasientens helseregion.

Innsøking skjer fra sykehus, fastlege, spesialist og gjelder følgende pasientgrupper:

Vårt tverrfaglige tilbud bygger på forskning og beste praksis. Vi har et tverrfaglig team som består av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og andre legespesialister og fagprofesjoner som ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, sykepleier, hjelpepleier, veileder i friluftsliv, idrettspedagog, klinisk ernæringsfysiolog og logoped. Sammen med deg utvikler teamet en rehabiliteringsplan.
Vi tilbyr døgn- og dagopphold og oppholdene varer fra sju til tjueåtte dager og noen av oppholdene har oppfølgingsopphold.
Rehabiliteringen foregår enkeltvis og i grupper og består av undersøkelse, samtale, veiledning, refleksjon, undervisning og trening. Du skal få innsikt i hvordan du kan bruke fysisk aktivitet i rehabiliteringen hos oss og når du kommer hjem. Alle får utarbeidet et egentreningsprogram.
Vi bruker aktiviteter innen friluftsliv, basseng, stavgang, klatring, hundekjøring, ridning, styrketrening og avspenning. Treningssal kan benyttes på dag, kveld og i helger. Du kan også sykle rundt i nærområdet på våre utlånssykler.
Terapibassenget holder 34 grader og du kan også bruke badstue.