Info om covid-19

Opptreningssenteret i Finnmark har satt inn tiltak for å forhindre spredning av det nye corona-viruset (covid-19). En del av våre pasienter er sårbare for dette.

  • Alle kommende pasienter blir kontaktet av OiF på SMS eller pr telefon i forkant av oppholdet.
  • Vi ber om at alle ivaretar svært god hånd- og hostehygiene.
  • Vi følger FHIs råd og holder oss oppdatert

Får jeg tilbake rehabiliteringsoppholdet mitt dersom jeg ikke kan komme på grunn av sykdom?
Dersom ikke får anledning til å komme til oss på grunn av risiko for smitte, kan du få nytt opphold. Dette ordner vi, du vil få ny innkalling.

Hva skjer dersom jeg får symptomer på smitte på huset?
Dersom du får symptomer på smitte, vil du bli bedt om å holde deg på rommet, vi vil drøfte videre opplegg i forhold til behandling og testing sammen med deg.

Jeg er i risikosonen, bør jeg komme på rehabiliteringsopphold?
Dersom du er usikker, bør du ta kontakt med din fastlege.

Stine J. Strømsø (direktør)