HelseIArbeid er det nye nasjonale konseptet som er en satsing på helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen, med rask tilgang på individrettet tverrfaglig utredning og avklaring som skal fremme mestring og arbeidsdeltakelse. Målgruppen er den store gruppen arbeidstakere som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet grunnet muskel-skjelettlidelser og/eller psykiske plager. HelseIArbeid er veletablert i de tre nordligste fylkene, og her på Opptreningssenteret tilbyr vi følgende:

HelseIArbeid består av to ulike tiltak

1. Individtiltak

Rask tilgang på individrettet tverrfaglig utredning og arbeidsfokusert avklaring.

 2. Bedriftstiltak

Helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen

1. Individtiltaket

I november 2014 startet vi opp med poliklinikk innen ordningen Raskere tilbake. Ordningen heter HelseIArbeid og vi tar imot pasienter fra hele Finnmark:

 • Individtiltaket i HelseIArbeid gir rask tilgang til tverrfaglig utredning av vanlige muskel-skjelett- og psykiske plager, og arbeidsfokusert avklaring.
 • Utredningen skal bidra til å gjøre den enkelte istand til å håndtere sine plager bedre, både på jobben og i privatlivet.
 • Tiltaket gjennomføres av representanter fra helsetjenesten og NAV, hvor NAVs kompetanse supplerer det tverrfaglige teamet (fysikalsk medisiner, psykolog, fysioterapeut og sosionom).
 • Ved behov gis videre henvisning til øvrig behandlingstilbud.
 • Kort ventetid (2-3 uker)
 • Henvises av lege eller spesialisthelsetjeneste
 • Reiseutgifter dekkes etter statens satser og blir refundert fra Pasientreiser.

 

Veiledning/oppfølging i individtiltaket:

 • 4 dagers mestringstilbud for muskel skjelettplager.
 • Veiledning fra NAV personell.
 • Støttesamtaler ved sosionom eller psykolog.
 • Igangsetting og kort oppfølging av treningstiltak for egenmestring.

Søknad sendes elektronisk, direkte til Opptreningssenteret i Finnmark. Eventuelt per post til:
Opptreningssenteret i Finnmark. Postboks 1283. 9505 Alta.


Link til søknadsskjema for poliklinikk og mestringsopphold: HelseIArbeid-søknad (PDF)

2. Bedriftstiltak i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter

HelseIArbeid er et forebyggende og helsefremmende bedriftstiltak i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter. Målet er å styrke nærværet på arbeidsplassen gjennom prosessarbeid, økt bevisstgjøring og kunnskap om hvordan arbeidsplassen kan være helsefremmende.

Vi foretar en planlagt og systematisk oppfølging av arbeidsplassen for å øke de ansattes kunnskap om muskel/skjelett- og lettere psykiske helseplager. Målet er å påvirke holdninger, kunnskap og mestringsevne for å gi arbeidstagere bedre forutsetninger for arbeidsdeltagelse. Den ansatte skal bli trygg på at man kan gå på jobb og være i aktivitet selv om man har muskel- skjelettplager og/eller lettere psykiske helseutfordringer. Dette gjøres gjennom møter og undervisning i bedriften, kombinert med temabasert prosessarbeid.

Er dette noe som er aktuelt for din bedrift, ta kontakt på telefon 960 98 630/976 00 200.