Friluftsliv er en viktig del av behandlingsopplegget hos oss.

Friluftslivsaktiviteter kan være en naturlig arena for videre rehabilitering for deg når du kommer hjem. Du får erfare et tilpasset friluftsliv gjennom aktivitet og i refleksjonsgrupper om helse, fritid,arbeid, utdanning og forelesning om «Er naturen en kilde til bedre helse?»

Vi drar på korte og lengre turer der vi fyrer bål og nyter av det naturen og fellesskapet har å by på. Vi bruker også aktiviteter som stavgang, hundekjøring, ridning og kajakk. Du kan også sykle rundt i nærområdet på våre utlånssykler på egenhånd.

De praktisk-pedagogiske metodene som vi bruker har røtter i den norske friluftslivstradisjonen. Relasjonstenkningen er sentral i veiledningen som tilpasses dine utfordringer, behov og målsettinger. Det arbeides med å synliggjøre relasjoner mellom naturen og mennesket.  Vi jobber ut fra at det er tette sammenhenger mellom naturopplevelse, livskvalitet og helse hos den enkelte. I de praktiske behandlingsoppleggene i friluftsliv er det ulike helsefaglige profesjoner involvert slik at det jobbes tverrfaglig rundt gruppene på tur.

Ulrich (1984) sin studie av nyopererte pasienter viser at de som hadde utsikt til naturen fra sitt sykehusvindu hadde kortere rehabiliteringstid.

Årsaken til at helingsprosessene i kroppen går raskere i et mer naturlig miljø er at stressnivået i kroppen minsker. Naturen setter pasienten i riktig modus for å lege seg selv av den enkle grunn at mennesket selv er en del av naturen.

Gjennom dagsturer med dyreassisterte intervensjoner bruker vi friluftsliv med hundekjøring og hesteridning.

Egenarten ved behandlingsopplegget kan tilsi at dette dreier seg om dyreassisterte intervensjoner da Antrozoologi Senteret ved UMB/Ås (2014) definerer dette som at «dyreassisterte intervensjoner (DAI) er aktive, tidsavgrensede tiltak der ulike former for samhandling med dyr brukes som supplement til ordinære tiltak».

Årshjulet

Du er selv aktiv i behandlingsopplegget og det er samhandling med dyr som står i sentrum.

Dyreassistert terapi er derfor et målrettet gruppebasert tiltak som egner seg godt for denne type rehabiliteringsopplegg.

Årshjulet, som heter «Året rundt i naturen», er spesielt utviklet for å symbolisere hvordan pasienter kan delta i tidsbestemte aktiviteter i naturen. Det er ulike sesonger gjennom året for reinflytting, kveitefiske, jakt, bærskog, vedhogst og så videre.

Dette er som et evigvarende rituale bestemt av naturens gang. Det er viktig for OiF å sette fokus på aktivitet og friluftsliv under selve behandlingsoppholdet, men også på den videre rehabiliteringen som gjerne skjer i hjemmemiljøet og naturen. Modellen viser hvordan naturen kan være et grunnlag for menneskets helse.