Forskning og utvikling (FoU) hos OIF og Helsepartner Nord- Norge

Helsepartner Nord-Norge har et FoU-team som jobber på tvers av våre rehabiliteringsinstitusjoner og omsorgstjenester. Målet med å jobbe i felleskap er å koordinere og fasilitere kunnskap og kvalitetsutvikling i tjenestetilbudene som Helsepartner leverer. Dette for å effektivisere drift, samt ivareta og videreutvikle et høyt faglig nivå i alle ledd av organisasjonen.

FoU-arbeidet i Helsepartner bygger blant annet på en overordnet rehabiliteringsstrategi for virksomhetene. Gjennom FoU-arbeidet ønsker vi å evaluere egne tjenestetilbud gjennom systematisk kvalitetsarbeid slik at vi til enhver tid driver kunnskapsbasert omsorg, behandling og rehabilitering basert på både egen – og annen anerkjent forskning, tilrettelegge for innovasjon og utvikling av våre tjenestetilbud, samt tilrettelegge for kompetanseutvikling hos våre ansatte. I tillegg til å drive frem forskning og utvikling på egne tjenestetilbud ønsker Helsepartner å være en foretrukket samarbeidspartner for forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt, og vi vektlegger samarbeid og nettverksbygging med andre ressursmiljøer for å utvikle faget videre.

Les mer om pågående FoU prosjekter i regi av OIF og HPNN:

 Aktivt oppsøkende helsehjelp ved balanse- og svimmelhetsproblematikk

FoU kompetanse- og kontaktpersoner tilknyttet OIF og HPNN:

Eirik Irgens

Eirik Irgens
FoU-leder

E-post: Eirik.Irgens@oif.no
Tlf: 976 00 200

Helsepartner Nord-Norge FoU-team:

Larsen, Maria Arlén  Doktorgrad
Hoaas, Hanne Doktorgrad
Antypas, Konstantinous Doktorgrad
Kvaal, Sanna Bostad Mastergrad
Lien, Linda Aarøen Mastergrad
Strømsø, Stine Jakobsson Mastergrad