Målgruppe

Dette er et tilbud til deg som har behov for et rehabiliteringsopphold og som har helseforsikring som dekker et slikt opphold. Tilbudet gis uavhengig av hvilken diagnose du har. Normal oppholdstid er fra fjorten til tjueen dager men dette vurderer vi sammen med deg.
Tilbudet gis som både dag- og døgnopphold.

 

Mål og innhold

Målet er at du skal bedre funksjons- og mestringsevne som igjen bidrar til økt livskvalitet og selvstendighet i dagliglivet. Tilbakeføring til utdanning og arbeid er også viktige mål i rehabiliteringsprosessen når dette er aktuelt.
Du får en individuelt tilpasset rehabiliteringsplan. I denne inngår kartleggingssamtaler med blant annet lege, ergoterapeut, sykepleier, sosionom og fysioterapeut.
Planen består av både individuell oppfølging og gruppetrening. Aktivitetene som står beskrevet under friluftsliv og de andre ytelsene inngår i tilbudet.

Søknad

Ved søknaden må det følge oppdaterte helseopplysninger fra forsikringsselskapet, fastlege eller sykehus.
Ta direkte kontakt ved vårt inntakskontor for mer informasjon.
Søknad sendes inntak@oif.no
Vårt tverrfaglige tilbud bygger på forskning og beste praksis. Vi har et tverrfaglig team som består av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og andre legespesialister og fagprofesjoner som ergoterapeut, fysioterapeut, sosionom, sykepleier, hjelpepleier, veileder i friluftsliv, idrettspedagog, klinisk ernæringsfysiolog og logoped. Sammen med deg utvikler teamet en rehabiliteringsplan.
Vi tilbyr døgn- og dagopphold og oppholdene varer fra sju til tjueåtte dager og noen av oppholdene har oppfølgingsopphold.
Rehabiliteringen foregår enkeltvis og i grupper og består av undersøkelse, samtale, veiledning, refleksjon, undervisning og trening. Du skal få innsikt i hvordan du kan bruke fysisk aktivitet i rehabiliteringen hos oss og når du kommer hjem. Alle får utarbeidet et egentreningsprogram.
Vi bruker aktiviteter innen friluftsliv, basseng, stavgang, klatring, hundekjøring, ridning, styrketrening og avspenning. Treningssal kan benyttes på dag, kveld og i helger. Du kan også sykle rundt i nærområdet på våre utlånssykler.
Terapibassenget holder 34 grader og du kan også bruke badstue.