FoU prosjekt i regi av OIF og HPNN

Vestibulære sykdommer er en fellesbetegnelse på et stort antall sykdommer som rammer likevektsapparatet, og det antas at 23-30 % av befolkningen lever med balanse- og svimmelhetsproblematikk. Covid-19-pandemien har medført ytterligere utfordringer når det gjelder pasientgruppens muligheter til å oppsøke hjelp for sine vansker.

Stiftelsen DAM-finansiert prosjekt

I dette Stiftelsen DAM-finansierte prosjektet samarbeider Opptreningssenteret i Finnmark og Landsforeningen for vestibulære sykdommer med Finnmarkssykehuset HF, forskningsgruppen Senter for omsorgsforskning ved UiT Norges Arktiske Universitet, Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer ved Haukeland Universitetssykehus og private spesialister om å utvikle en modell for aktivt oppsøkende undersøkelse og behandling av vestibulære sykdommer i kombinasjon med likepersonsarbeid.

Økt tilgang og kvalitet i Finnmark

Dette vil bidra til å øke tilgang og kvalitet på denne type tjenester for befolkningen i regionen Finnmark, sørge for et tilbud som møter pasientgruppens utfordringer i forbindelse med pandemien, og bedre samhandlingsformer mellom foretak, kommuner, brukere av helsetjenester og likepersoner.

 

 

 

 

Et tilbud under pandemien

Prosjektet gjennomføres over 1 år og tar sikte på å etablere et tilbud som kan understøtte pasientgruppen under pandemien.

Det gjennomføres oppsøkende poliklinisk undersøkelse og behandling i utvalgte kommuner; Alta, Hammerfest, Kautokeino, Porsanger og Sør-Varanger, i samarbeid med lokale helsetjenesteutøvere i de ulike kommunene.

For å understøtte oppfølgingen og bidra til økt mestringsevne og erfaringsutveksling vil også likepersoner kobles til aktuelle pasienter. Det gjennomføres også standardiserte tester og avslutningsvis intervju av fagpersoner, pasienter og likepersoner for å evaluere og kvalitetssikre tjenestetilbudet.

Samarbeid med øre-nese-hals-spesialister ved Finnmarkssykehuset, private avtalespesialister og Nasjonal kompetansetjeneste for vestibulære sykdommer vil bidra til ytterligere kvalitetssikring av det oppsøkende polikliniske tilbudet.

Tilbudet er rettet mot personer som er vurdert av fastlege/lege på grunn av vestibulære problemstillinger, og som henvises videre til oppfølging i kommunehelsetjenesten.

Dette kan være ny-henvisning direkte til vår oppsøkende poliklinikk (se kontaktinfo nederst), eller som tidligere er henvist til oppfølging av lokal fysioterapeut eller andre helsetilbydere i kommunen. Pasientene trenger ikke betale for tilbudet, men må selv forestå eventuelle transportkostnader.

Vi inviterer fastleger og oppfølgende helsepersonell til å henvise aktuelle pasienter til vårt polikliniske tilbud. Vi inviterer videre til hospitering og samarbeid rundt den enkelte pasient, og oppfordrer oppfølgende helsepersonell til å delta i dialog og veiledning rundt den videre pasientoppfølgingen.

Forespørsler som gjelder tilbudet kan rettes til Opptreningssenteret i Finnmark per telefon, 976 00 200 eller epost irene.furulund@oif.no / annesynnove.birkely@oif.no.
FoU-leder Eirik Lind Irgens kan kontaktes vedrørende gjennomføringen av dette prosjektet, eirik.irgens@oif.no.

Henvisninger sendes elektronisk til Opptreningssenteret i Finnmark via norsk helsenett: Velg tjeneste «Fysikalsk medisin og rehabilitering».
Skriv inn her: ID 97533, og merk henvisningen: «Aktivt oppsøkende helsehjelp».

Henvisninger kan også sendes via post til OIF, postboks 1283, 9505 Alta.

Her er henvisning til aktivt  oppsøkende helsehjelp. Skjema i pdf og word for nedlastning:

PDF – Henvisning til aktivt  oppsøkende helsehjelp

WORD – Henvisning til aktivt  oppsøkende helsehjelp

Les mer om FoU og prosjekter i regi av OIF og HPNN:

LINK

Les mer om Helsepartner Nord-Norge: