Monthly Archives: desember 2016

Nytt tilbud for personer som har eller har hatt kreft

By | Nyheter | No Comments

Det er tøft å leve med kreft og nå vil Opptreningssenteret hjelpe mot en bedre hverdag

-Nå får også personer som har eller har hatt kreft et tilbud som skal hjelpe dem å øke livskvalitet og jobbnærvær. Opptreningssenteret i Finnmark (OiF) starter opp et nytt og unikt tilbud med aktiviteter en dag i uka over en periode på 5 uker. Dette betyr at man kan bo hjemme mens man deltar på opplegget.

-Tiltaket er unikt i Finnmark og så vidt vi kjenner til må man helt til Radiumhospitalet for å finne noe lignende, forteller stolt prosjektleder og initiativtaker Elisabeth Johansen og Lillian Halse. Ordningen finansieres av Raskere tilbake midler gjennom Helse Nord RHF.

-Vi har etablert et samarbeid med Radiumhospitalet i Akershus, som har kjørt et slikt tilbud over flere år. Deres erfaring og forskning viser at brukertilfredsheten er høy og deltakerne rapporterer om økt livskvalitet og redusert følelse av trøtthet, kraftløshet og mangel på motivasjon. Tall fra brukerundersøkelse viser også at 70% av de som har deltatt er tilbake i jobb etter 6mnd. Målet med tilbudet er å komme raskere tilbake til arbeid og øke jobbnærværet.

Prosjektleder, Elisabeth Johansen, forteller også at OiF har etablert et samarbeid med Distriktskontoret til Kreftforeningen i Tromsø og Kreftkoordinator i Alta kommune. Disse vil også være med å bidra til at tilbudet blir tilpasset pasientgruppa i Nord. Per i dag er det ingen lignende tilbud i Nord-Norge. De vil også informere om andre tilbud som finnes både i Alta, Finnmark og resten av landet.

Deltakerne blir fulgt opp av både lege, helseferie-oif-frontpsykolog, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom under oppholdet. Programmet vil bestå av en blanding av både forelesninger, fysisk aktivitet, samtaler og avspenning.

For å komme inn på mestringsoppholdet så skal deltakerne være ferdig behandlet og helt eller delvis sykemeldt. Det kreves en henvisning fra fastlegen og herfra vil teamet på OiF ta kontakt med hver enkelt for en oppstarts time. Deltakerne kan søke uavhengig av kreftdiagnose. Tilbudet er fullfinansiert av Helse- Nord og har ingen egenandel for deltakerne. Tiltaket starter opp etter jul og søknad sendes via fastlege.