Monthly Archives: oktober 2015

Bli med på spennende forskningsprosjekt!

By | Forskning, Nyheter | No Comments

Nakkehodepine-studien

Har du langvarige nakkesmerter og samtidig ensidig hodepine? Smerteavdelingen ved UNN i Tromsø og Finnmarkssykehuset søker etter personer i alderen 25-55 år som kan delta i et spennende forskningsstudie. Du må ha hatt slike symptomer i 2-5 år og hodepineanfall mer enn 1 gang i uka. Utredningen vil skje ved Spesialistpoliklinikken i Alta og Smerteavdelingen ved UNN i Tromsø. Dette innebærer utfylling av spørreskjema og MR-undersøkelse før og etter 4 uker rehabilitering ved Opptreningssenteret i Finnmark. Undersøkelsen finansieres av Finnmarkssykehuset og starter opp nå i høst.

Dersom du er interessert i å delta kan du kontakte overlege Sissel Roland ved å sende e-post til Rolandnakkestudien@unn.no.

Prosjektleder er Gunnvald Kvarstein, professor ved UiT. Undersøkelsen vil kartlegge om det foreligger forandringer i grå og hvit substans i hjernen slik det er vist ved andre smertetilstander, og om forandringene reverseres under rehabilitering og samvarierer med kliniske karakteristika. Dette vil bli undersøkt md MR-bilder.

Trykk her for å komme til nakkehodepine-studien på facebook