Raskere tilbake består av tre ulike tiltak

 

1. Poliklinikk

2. Fire-dagers mestringsopphold

3. Bedriftstiltak for IA-bedrifter

1. Poliklinikk

I november 2014 startet vi opp med poliklinikk innen ordningen Raskere tilbake. Vi tar imot pasienter fra hele Finnmark.

Tilbudet på poliklinikken omhandler:

  • Medisinsk avklaring, for personer som holder på å falle ut av arbeid eller har vært sykemeldt kortere enn ett år
  • Kort ventetid
  • Tiltak fra NAV ved behov
  • Henvises av lege eller spesialisthelsetjeneste
  • Er bemannet med legespesialist i fysikalsk medisin, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom
  • Reiseutgifter dekkes etter statens satser og blir refundert fra Pasientreiser

Poliklinikken gjennomfører en grundig undersøkelse, og gir utfyllende informasjon om blant annet nakke- og ryggplager. Dette for å gi bedre forståelse og trygghet i egen situasjon.

Tilbudet er aktuelt for personer hvor det er nyttig med en rask avklaring.

Tilbudet skal bidra til at man gjennom bruk av egne ressurser unngår å falle utenfor arbeid eller kommer raskere tilbake til arbeid. Ved behov henvises personen videre til andre aktuelle tiltak.

2. Mestringsopphold

Etter avklaring på poliklinikk blir det vurdert om du kan ha nytte av et fire dagers mestringsopphold. Dersom du er medisinsk avklart kan det søkes direkte til mestringsoppholdet. Oppholdet består av trening inne og ute, avspenning, undervisning og refleksjonsgrupper.

Du kan delta på mestringsopphold som et dag- eller døgnopphold. Dersom du bor i Alta tilbys du dagopphold der lunsj er inkludert i oppholdet. Bor du utenfor Alta kommune vil du få dekket reise og overnatting i henhold til Pasientreisers satser.

3. Bedriftstiltak i samarbeid med NAV

iBedrift er et forebyggende og helsefremmende bedriftstiltak for IA-bedrifter i samarbeid med NAV der målet er å øke nærværet i bedriften.

Vi foretar en planlagt og systematisk oppfølging av arbeidsplassen for å øke de ansattes kunnskap om muskel/skjelett- og lettere psykiske helseplager. Målet er å påvirke holdninger, kunnskap og mestringsevne for å gi arbeidstagere bedre forutsetninger for arbeidsdeltagelse. Den ansatte skal bli trygg på at man kan gå på jobb og være i aktivitet selv om man har muskel- skjelettplager og/eller lettere psykiske helseutfordringer. Dette gjøres gjennom møter med og undervisning i bedriften.


Link til søknadsskjema for poliklinikk og mestringsopphold: Raskere tilbake-søknad (PDF)
Les mer om Raskere tilbake og iBedrift i vår brosjyre: iBedrift-brosjyre (PDF)

Søknad sendes direkte til Opptreningssenteret i Finnmark:
Opptreningssenteret i Finnmark. Postboks 1283. 9505 Alta.