Opptreningssenteret i Finnmark midlertidig stengt

Spesialisert rehabilitering som vi driver med ved Opptreningssenteret i Finnmark innebærer ansamling av relativt store grupper. Vi driver med masse fysisk aktivitet, ute, inne og i basseng. Rehabiliteringsdeltakere kommer og går i forbindelse med inn- og utskriving, hjemreiser i helg og aktivitet ute og inne.

Vi som jobber ved OiF har de siste ukene jobbet med og iverksatt en rekke tiltak for å forhindre smittespredning og sørge for at våre rehabiliteringsdeltakere hvor mange er i risikogruppene er trygge. Vi har selvsagt økt fokuset på hygiene, iverksatt økt renhold, stengt basseng og treningsrom, hatt ekstra strenge retningslinjer for ansatte i forhold til karantenevurderinger og jobb-nekt, stengt ned buffeten og gjennomført daglige beredksapsmøter for å sikre at vi iverksetter gode tiltak. Ingen deltakere eller ansatte har heller testet positivt for covid-19.

Fredag 13.03.20 kom vi frem til at det etter Regjeringens nye tiltak om nedstenging av basseng og treningsrom og den såkalte 1-metersreglen ikke lenger er forsvarlig å drifte rehabilitering.

Vi gjennomfører derfor en midlertidig stenging og planlagt gjenåpning 27.04.20. Vi har gitt beskjed til Helse Nord og Alta kommune at vi er tilgjengelig dersom det blir behov for vår bistand på andre områder. Dersom dette skulle skje, vil virksomheten åpne opp igjen for slik aktivitet før 27.04.20.

Vi gleder oss til å kunne starte opp igjen med rehabilitering som vi er flinke på og glad i og som vi vet har god effekt for mennesker med kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser.

Velkommen tilbake til oss

Med vennlig hilsen

Stine Jakobsson Strømsø, direktør Opptreningssenteret i Finnmark.