Online HMS-kurs via Teams:

Trenger du HMS-kunnskap?

De siste månedene har risikovurderinger og vernetjenesten fått en ny betydning som følge av at Covid-19 påvirker arbeidslivet. Smittevern er bare en av mange faktorer som påvirker helsa, miljøet og sikkerheten vår på jobb. Det er de samme verktøyene du bruker, uansett om det er økonomisk krise, arbeidsuhell eller dårlig psykososialt arbeidsmiljø du er bekymret for.

På HMS-kurs lærer du å gjøre kartlegginger, vurdere risiko og velge tiltak dersom det er nødvendig. Du lærer hva loven krever og hvordan du fyller kravene i praksis. Og du får drøfte problemstillinger og løsninger med andre deltakere med samme rolle som deg.

Er du verneombud, leder eller medlem i arbeidsmiljøutvalget er kurs i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid lovpålagt.

Jobber du allerede med HMS, anbefaler Arbeidstilsynet en oppfriskning av HMS-kurset cirka hvert 5. år. Faktorene i HMS-arbeidet forandrer seg.

Bli med oss online fra din egen kontorplass 25.-26.11. og 08.-09.12.
Fyll ut påmeldingsskjema og du får teams booking-invitasjon fra oss.
Har du ikke Teams, kan du laste ned her.

HVORFOR MELDE DEG PÅ HMS-KURS?  

Kurset gir grunnleggende kunnskap om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, tilpasset deltakernes virksomheter og bransjenes risiko- og driftsforhold, jfr. Arbeidsmiljølovenes krav til HMS-opplæring.

HVEM PASSER KURSET FOR
Kurset er 2 delt og man kan valgfritt delta på del 1 eller begge. Del 1 passer og dekker Lederes krav til HMS-Opplæring (2 dager). Del 1 + 2 (5 dager) er tilpasset for Verneombud og medlemmer av AMU.  Påmeldingsfrist 20.11.2020

For mer informasjon eller spørsmål kontakt:
Hanne Bæhr Henriksen
Prosjektleder BHT
Epost: hanne.henriksen@oif.no
Mobil 414 16 080

Del 1: 25.-26. november 2020 

Gjennomgang av verneombudets og arbeidsmiljøutvalgets funksjon og oppgaver, og arbeidsgivers og arbeidstakers roller, ansvar og plikter. 
Kort innføring i Arbeidsmiljølovens innhold og struktur, og tilhørende forskrifter.  
Quiz og diskusjoner rundt bestemmelser som har særlig betydning for deltakernes virksomheter og bransjer.  

 

Del 2: mellom samlingene 

Praktisk prosjektarbeid i egen virksomhet. For eksempel å revidere Internkontrollsystemets innhold, å gå en vernerunde og følge opp funn, eller å gjøre risikovurderinger av en arbeidsprosess.  

 

“Nytten av HMS-tiltak handler som regel om økt produktivitet og/eller reduserte kostnader.”  

 

Del 3: 8.-9. desember 2020 

Kunnskap om hvordan organisatoriske, fysiske og psykososiale forhold i virksomheten virker på arbeidsmiljøet, samt hvilke positive og negative helsemessige effekter dette kan ha. 
Kunnskap om hvordan man kan oppnå godt arbeidsmiljø og gode arbeidsrelasjoner.  

Forelesere:

 agnethe Agnethe M. Kjellmo
Sykepleier
Videreutdanning i intensivsykepleie og praksisveiledning.

Agnethe skal snakke om målrettet helseundersøkelse.

 hanne Hanne Bæhr Henriksen
Fysioterapeut
Videreutdanning i ergonomi, helsefremmende arbeid, og bedriftsøkonomi.

Hanne skal snakke om

 • Endring og omstilling
 • Forebygge og helsefremmende arbeidsmiljø
 • Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
 • Arbeidsplassens utforming (ergonomi)
 • Kvalitetssystem og internkontroll som virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet
 tore Tore Sund
Yrkeshygieniker
Sivilingeniør kjemi, videreutdanning i miljøvern, yrkeshygiene og toksikologi.

Tore skal snakke om temaer som

 • Krav til arbeidsmiljøet
 • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
 • Roller og ansvar i vernearbeidet
 • Kartlegginger og risikovurderinger, praktisk anvendelse av arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter
 • Støy – lydmessig og visuell
 • Inneklima
 Trude Trude Eriksen
Sosionom
Videreutdanning i karriereveiledning, sosialt nettverk og kognitiv terapi.

Trude skal snakke om rus- og spillavhengighet (AKAN)

Pris:7000,- per pers. (medlemmer) 
8500,- per pers. (ikke-medlemmer) 

Leders krav til opplæring dekkes av del 1.  
Pris: 3000,- (medl.)/4500,- (ikke-medl.). 
Påmeldingsfrist: 20.11.20

PÅMELDINGSSKJEMA

Ja takk, jeg ønsker å delta på følgende dato:

 25.-26.11 ledere, verneombud og medlemmer i AMU
 08.-09.12 Verneombud og medlemmer i AMU

Ditt navn / Firma: (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Mobiltelefon (obligatorisk)

Melding: