Om oss

Opptreningssenteret i Finnmark åpnet i 1999, siden den gang har vi opparbeidet oss en bred kompetanse av høy kvalitet på rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Vi har et kvalitetstyringssystem sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015. Dette er innenfor tverrfaglige, kunnskapsbaserte og mestringsorienterte spesialisthelsetjenester innen rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering.

På bakgrunn av vår lange erfaring med å levere tjenester innenfor spesialisert rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering hadde vi et ønske om å utvikle nye tjenester for befolkningen i Nord-Norge. Våren 2017 etablerte vi derfor en egen avdeling for bedrifthelsetjenester (BHT) som tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav om kvalitet på tjenester og personell.

Disse tjenestene ønsker vi skal være spesialiserte og skreddersydde for mangfoldet av bedrifter her i nord. Fleksibilitet og kompetanse er viktige stikkord for vår BHT.

Vi bistår med å heve din bedrifts totale HMS-kompetanse gjennom rådgivning, veiledning, undervisning, kartlegging og dokumentasjon.

Vårt tverrfaglige team består i dag av yrkeshygieniker, fysioterapeut, sykepleier, psykolog, lege, ergoterapeut, idrettspedagog, sosionom og merkantil.

Ta gjerne kontakt med oss på bht@oif.no eller tlf 960 98 612.