Info om covid-19

Opptreningssenteret i Finnmark har satt inn tiltak for å forhindre spredning av det nye corona-viruset (covid-19). En del av våre pasienter er sårbare for dette.

  • Alle kommende pasienter blir kontaktet av OiF på SMS eller pr telefon i forkant av oppholdet.
  • Vi ber om at alle ivaretar svært god håndhygiene.
  • Vi følger FHIs råd og holder oss oppdatert

Jeg har vært på ferie, kan jeg komme?
Dersom du har vært i områder med vedvarende smitte (pr 11.03.20: Kina, Iran, Sør Korea, Italia og Østerrike) kan du ikke komme til oss før 14 dager etter hjemkomst. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon må du kontakte din fastlege. Ikke møte opp på legekontoret.

Dersom du har vært i utlandet, eller har vært i kontakt med noen som kommer fra utlandet, ber vi deg om å gi beskjed til oss.

Jeg har ikke reist i risikoområdene, men vært innom en flyplass, kan jeg komme?
Da ønsker vi at du ringer til oss, så skal vi få en fra rehabiliteringsavdelingen til å snakke med deg og gjøre en konkret vurdering.

Får jeg tilbake rehabiliteringsoppholdet mitt dersom jeg ikke kan komme på grunn av sykdom?
Dersom ikke får anledning til å komme til oss på grunn av risiko for smitte, kan du få nytt opphold. Dette ordner vi, du vil få ny innkalling.

Hva skjer dersom jeg får symptomer på smitte på huset?
Dersom du får symptomer på smitte, vil du bli bedt om å holde deg på rommet. Dersom du har covid-19, kan du dessverre ikke reise hjem, med mindre du har egen bil og er i stand til å dra. Dersom dette skulle oppstå, vil du måtte forbli på rommet, vil vi drøfte videre forløp nærmere med deg.

Jeg er i risikosonen, bør jeg komme på rehabiliteringsopphold?
Dersom du er usikker, bør du ta kontakt med din fastlege.

Stine J. Strømsø (direktør)