Frikort for egenandelstak 2 automatiseres fra 1. januar 2017

By 5. januar 2017 Nyheter

Dette er nytt fra 1. januar:

  • Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.
  • Egenandelstaket for 2017 er 1990 kr.
  • Egenandel per dag/døgn i rehabiliteringsinstitusjon er 138 kroner.
  • Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet til 16 år.
  • Stortinget har vedtatt at sykdomslista for fysioterapi skal avvikles fra 1. januar 2017. Det betyr at alle må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut unntatt barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.
  • Du kan følge med på dine registrerte egenandeler ved å logge inn på Mine egenandeler på helsenorge.no.

Se helsenorge.no/frikort eller ring 800Helse (800 43 573) hvis du har spørsmål om frikortordningene eller hva som er nytt i 2017.

Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og nå blir det en tilsvarende ordning for frikort egenandelstak 2. I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for:

  • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut (både hos avtalefysioterapeut og fastlønnet fysioterapeut i kommunen)
  • enkelte former for tannbehandling
  • opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.