All posts by Stine Jakobsson Strømsø

Opptreningssenteret i Finnmark midlertidig stengt

By | Nyheter | No Comments

Spesialisert rehabilitering som vi driver med ved Opptreningssenteret i Finnmark innebærer ansamling av relativt store grupper. Vi driver med masse fysisk aktivitet, ute, inne og i basseng. Rehabiliteringsdeltakere kommer og går i forbindelse med inn- og utskriving, hjemreiser i helg og aktivitet ute og inne.

Vi som jobber ved OiF har de siste ukene jobbet med og iverksatt en rekke tiltak for å forhindre smittespredning og sørge for at våre rehabiliteringsdeltakere hvor mange er i risikogruppene er trygge. Vi har selvsagt økt fokuset på hygiene, iverksatt økt renhold, stengt basseng og treningsrom, hatt ekstra strenge retningslinjer for ansatte i forhold til karantenevurderinger og jobb-nekt, stengt ned buffeten og gjennomført daglige beredksapsmøter for å sikre at vi iverksetter gode tiltak. Ingen deltakere eller ansatte har heller testet positivt for covid-19.

Fredag 13.03.20 kom vi frem til at det etter Regjeringens nye tiltak om nedstenging av basseng og treningsrom og den såkalte 1-metersreglen ikke lenger er forsvarlig å drifte rehabilitering.

Vi gjennomfører derfor en midlertidig stenging og planlagt gjenåpning 27.04.20. Vi har gitt beskjed til Helse Nord og Alta kommune at vi er tilgjengelig dersom det blir behov for vår bistand på andre områder. Dersom dette skulle skje, vil virksomheten åpne opp igjen for slik aktivitet før 27.04.20.

Vi gleder oss til å kunne starte opp igjen med rehabilitering som vi er flinke på og glad i og som vi vet har god effekt for mennesker med kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser.

Velkommen tilbake til oss

Med vennlig hilsen

Stine Jakobsson Strømsø, direktør Opptreningssenteret i Finnmark.

Info om covid-19

By | Nyheter | No Comments

Opptreningssenteret i Finnmark har satt inn tiltak for å forhindre spredning av det nye corona-viruset (covid-19). En del av våre pasienter er sårbare for dette.

  • Alle kommende pasienter blir kontaktet av OiF på SMS eller pr telefon i forkant av oppholdet.
  • Vi ber om at alle ivaretar svært god håndhygiene.
  • Vi følger FHIs råd og holder oss oppdatert

Jeg har vært på ferie, kan jeg komme?
Dersom du har vært i områder med vedvarende smitte (pr 11.03.20: Kina, Iran, Sør Korea, Italia og Østerrike) kan du ikke komme til oss før 14 dager etter hjemkomst. Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon må du kontakte din fastlege. Ikke møte opp på legekontoret.

Dersom du har vært i utlandet, eller har vært i kontakt med noen som kommer fra utlandet, ber vi deg om å gi beskjed til oss.

Jeg har ikke reist i risikoområdene, men vært innom en flyplass, kan jeg komme?
Da ønsker vi at du ringer til oss, så skal vi få en fra rehabiliteringsavdelingen til å snakke med deg og gjøre en konkret vurdering.

Får jeg tilbake rehabiliteringsoppholdet mitt dersom jeg ikke kan komme på grunn av sykdom?
Dersom ikke får anledning til å komme til oss på grunn av risiko for smitte, kan du få nytt opphold. Dette ordner vi, du vil få ny innkalling.

Hva skjer dersom jeg får symptomer på smitte på huset?
Dersom du får symptomer på smitte, vil du bli bedt om å holde deg på rommet. Dersom du har covid-19, kan du dessverre ikke reise hjem, med mindre du har egen bil og er i stand til å dra. Dersom dette skulle oppstå, vil du måtte forbli på rommet, vil vi drøfte videre forløp nærmere med deg.

Jeg er i risikosonen, bør jeg komme på rehabiliteringsopphold?
Dersom du er usikker, bør du ta kontakt med din fastlege.

Stine J. Strømsø (direktør)