All posts by Anders

Opptreningssenteret i Finnmark er et røykfritt senter – inkludert uteområdene

By | Nyheter | No Comments

Alle skal ha lik mulighet til å bevege seg og oppholde seg i et røykfritt miljø. Derfor er også senterets utearealer røykfrie. Vi ønsker å ha fokus på de positive helsegevinsten dette vil gi deg: Du vil oppnå større effekt av rehabiliteringen og raskere sårtilheling. Infeksjonsrisikoen etter operasjon vil også reduseres!

Vi er klar over at dette kan bli en utfordring for mange som røyker og ønsker i størst mulig grad å bidra med hjelp til dere som ønsker å slutte eller redusere røykingen. Vi deler ut nikotintyggegummi, tar gjerne en motiverende samtale og videreformidler oppfølgingsmuligheter. Ta kontakt med vårt personale for en avtale.

Passiv røyking fører til helseskade – dvs. at røyking ikke bare er til sjenanse, men også til skade for andre.  I tillegg vil du som planlegger å slutte oppnå enormt mange fordeler, noen fordeler vil du faktisk oppleve bare minutter etter røykeslutt, se bare her:

Røyketelefonen: 800 400 85. Gratis veiledning for deg som vil trappe ned eller slutte.

Se også nettstedet www.slutta.no

Registrer deg på Helsedirektoratets «28 dagers kalender -Slutta-din røykeslutt» på facebook.

Last ned appen «slutta» for råd og tips samt daglige motivasjonsmeldinger!

Bli med på spennende forskningsprosjekt!

By | Forskning, Nyheter | No Comments

Nakkehodepine-studien

Har du langvarige nakkesmerter og samtidig ensidig hodepine? Smerteavdelingen ved UNN i Tromsø og Finnmarkssykehuset søker etter personer i alderen 25-55 år som kan delta i et spennende forskningsstudie. Du må ha hatt slike symptomer i 2-5 år og hodepineanfall mer enn 1 gang i uka. Utredningen vil skje ved Spesialistpoliklinikken i Alta og Smerteavdelingen ved UNN i Tromsø. Dette innebærer utfylling av spørreskjema og MR-undersøkelse før og etter 4 uker rehabilitering ved Opptreningssenteret i Finnmark. Undersøkelsen finansieres av Finnmarkssykehuset og starter opp nå i høst.

Dersom du er interessert i å delta kan du kontakte overlege Sissel Roland ved å sende e-post til Rolandnakkestudien@unn.no.

Prosjektleder er Gunnvald Kvarstein, professor ved UiT. Undersøkelsen vil kartlegge om det foreligger forandringer i grå og hvit substans i hjernen slik det er vist ved andre smertetilstander, og om forandringene reverseres under rehabilitering og samvarierer med kliniske karakteristika. Dette vil bli undersøkt md MR-bilder.

Trykk her for å komme til nakkehodepine-studien på facebook

Røykfritt senter fra 1. januar 2016

By | Nyheter | No Comments

Fra 1. januar 2016 er Opptreningssenteret i Finnmark et helt røykfritt senter. Det betyr at vi ikke lenger tilrettelegger for de som røyker med røykeområde.

I dag er senteret røyk- og rusfritt der våre inngangsparti og de felles uteområdene er røykfri. Vi utfordrer deg til å trappe ned på røyking for å oppnå større effekt av rehabiliteringen. Derfor oppfordrer vi til å ha et røykfritt område rundt senteret.

Dersom du ønsker å slutte å røyke eller begrense røyking under oppholdet kan vi tilby røykeplaster, -tyggegummi og støttesamtaler.

Har du muskel- skjelettlidelser og trenger hjelp?

By | Nyheter | No Comments

Vi er i full gang etter ferien og har nå forsterket vår poliklinikk innen ordningen Raskere tilbake. Vi har per dags dato ingen ventetid, noe som betyr at du vil få time hos oss umiddelbart etter at vi har fått henvisning fra din fastlege.

Dersom du opplever muskel- skjelettplager og/eller lettere psykiske plager og har vært sykemeldt i mindre enn ca 52 uker kan du få plass på dette tilbudet!

På vår poliklinikk vil vårt dyktige team foreta en medisinsk avklaring og gi deg veiledning mot en friskere hverdag. Du kan også få plass på et firedagers mestringsopphold som starter i september.

Tilbudet gjelder for alle i Finnmark og du får dekket overnatting dersom du bor utenfor Alta.

Les mer om tilbudet på vår hjemmeside eller ta kontakt med vårt inntaktskontor på telefon eller e-post: inntak@oif.no