All posts by Anders

Etablerer Helsepartner Nord-Norge

By | Nyheter | No Comments

Lokale aktører etablerer Helsepartner Nord-Norge, et nordnorsk privat helse- og omsorgsselskap. Selskapet vil være til stede fra Nordland i sør til Finnmark i nord, og være et lokalt alternativ til sørnorske eller utenlandske kjeder.

Målet er først og fremst å avlaste og supplere kommuner og helseforetak i landsdelen. Ved oppstarten vil selskapet telle 300 ansatte, og årlig yte tjenester til over 1300 pasienter og brukere.

Helsepartner Nord-Norge er et lokalt eid, ledet og drevet helse- og omsorgsselskap som skal utgjøre et fleksibelt supplement for kommuner og helseforetak i landsdelen.

Selskapet vil være en paraply og eier av ulike selskaper innenfor satsingsområdene pleie og omsorg, BPA (brukerstyrt personlig assistanse), rehabilitering og bedriftshelsetjenester. Ved oppstarten vil Helsepartner Nord-Norge bestå av selskapene Privat Omsorg Nord og Opptreningssenteret i Finnmark. Disse vil bestå som egne virksomheter, heleid av Helsepartner Nord-Norge. Initiativtaker og hovedeier er Nord Kapitalforvaltning.

Bjørn Hesthamar er daglig leder i Nord Kapitalforvaltning AS. Han har lang bakgrunn fra helsesektoren og blir styreleder i det nye Helsepartner Nord-Norge.

Trude Wester, som startet Privat Omsorg Nord i 2001 blir med som betydelig medeier når nå Helsepartner Nord-Norge overtar aksjene i selskapet hun har bygget opp. Hun går også gå inn i rollen som daglig leder i Helsepartner Nord-Norge. Svein Mjøen selger hele sin eierpost i Opptreningssenteret i Finnmark.

 • Et sterkt offentlig helsevesen er bærebjelken i vårt velferdssamfunn. Vi tror samtidig at private aktører som leverer tjenester av høy faglig kvalitet er et viktig bidrag til både kommuner og helseforetak, slik at disse skal kunne ivareta sitt ansvar overfor befolkningen, sier Bjørn Hesthamar. Vi kan representere en fleksibilitet og kapasitetsavlastning for det offentlige, samtidig som vi kan gi pasienter og brukere et valgalternativ.
 • Gjennom etableringen av Helsepartner Nord-Norge ønsker vi bygge en betydelig, privat aktør som har robusthet til å ivareta og videreutvikle et høyt faglig nivå, samtidig som det representerer et lokalt eid og ledet alternativ sier styrelederen.

Helsepartner Nord-Norge AS er allerede i dialog med andre helseaktører i landsdelen. Det langsiktige målet er å skape et partnerskap med virksomheter i alle deler av Nord-Norge.  En ytterligere utvidelse av tjenestespekteret vil også kontinuerlig vurderes.

Brukerne av tjenestene til Privat Omsorg Nord og Opptreningssenteret i Finnmark vil ikke oppleve noen endring i sitt tilbud. Virksomhetene vil drives videre som før, men med ambisjoner om å videreutvikle og forsterke sitt tilbud ytterligere.  Annie A. Wik fortsetter som daglig leder i Alta og Berit Mathiesen blir daglig leder ved Privat Omsorg Nord i Tromsø, når nå Trude Wester trer inn som direktør for Helsepartner Nord-Norge.

 • Sammen skal vi skape trygge og lønnsomme arbeidsplasser i nord, tuftet på åpenhet, respekt og ryddige arbeidsforhold, sier Trude Wester

For mer informasjon: Styreleder Bjørn Hesthamar +47 950 11 222.

www.helsepartnernordnorge.no

Nærmere om Nord Kapitalforvaltning:

Nord Kapitalforvaltning ble etablert i Tromsø i 2011. Formålet var å utvikle et lokalt forankret miljø for forvaltning av s.k. aktive eierfond og derigjennom tiltrekke seg privat risikokapital til landsdelen. Nord Kapitalforvaltning har kontor i Tromsø, og har siden oppstarten investert aktivt i ulike selskaper og bransjer i hele landsdelen.

Pr i dag forvalter Nord Kapitalforvaltning eierskapet i Kuldeteknisk/FrioNordica (gjennom Perfect Temperature Group), Bomek, NoBu Group og Helsepartner Nord-Norge, mens selskapene Rapp Marine Group og Hepro er solgt ut av fondet.

LEDIG STILLING: Fysioterapeut med krutt i, fast 100% stilling

By | Nyheter | No Comments
Vi vil ha deg som er leken og lystig, og ikke fremmed for en god latter selv om sjefen maser. Tverrfaglig samarbeid, rehabilitering og fleksibilitet må ikke være fremmedord for deg.
Til deg kan vi friste med de kuleste kollegene, den strengeste sjefen og spenstige utfordringer i unike omgivelser.

 

Tiltredelse: 01. november 2017                  

Opptreningssenteret i Finnmark AS (OiF) er et rehabiliteringssenter i spesialisthelsetjenesten med 50 plasser og behandler ca 700 pasienter hvert år. OiF tilbyr tverrfaglig rehabilitering etter sykdom eller skade og tverrfaglig arbeidsrettet rehabilitering, samt poliklinikk innen ordningen Raskere og Tilbake Bedriftshelsetjeneste. Vi har en tverrfaglig personalgruppe bestående av legespesialister, fysioterapeuter, sykepleiere, idrettspedagoger, ergoterapeuter, veiledere i friluftsliv, sosionom, psykolog, logoped, klinisk ernæringsfysiolog, hjelpepleiere, miljøterapeuter og miljøpersonale, til sammen over 50 dyktige ansatte.

OiF har et kvalitetsstyringssystem sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 innenfor tverrfaglige, kunnskapsbaserte og mestringsorienterte spesialisthelsetjenester innen rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering. Vår visjon er å bli best på spesialisert rehabilitering.

Kvalifikasjoner

Autorisasjon som fysioterapeut.

Vi søker etter en fysioterapeut med bred erfaring og kompetanse innen tverrfaglig rehabiliteringsarbeid, gjerne knyttet til muskelskjelett, arbeidsrettet rehabilitering, bedriftshelsetjeneste og/eller overvektsproblematikk/livsstilsrelaterte helseplager. Samisk kulturkompetanse er en fordel.

Arbeidsoppgaver

Tverrfaglig rehabilitering innen områdene muskel-skjelettlidelser, arbeidsrettet rehabilitering/BHT, og livsstilsmestring, samt undervisning og gruppetreninger. Tverrfaglige utredninger av pasienter med muskel- og skjelettplager på vår poliklinikk innenfor Raskere tilbake. Raskere tilbake er et tilbud til pasienter som er sykemeldte eller står i fare for å bli sykemeldt. Vi er en bedrift i stadig endring, og den ansatte må påregne arbeidsoppgaver innen andre områder.

Personlige egenskaper

Vi ser spesielt etter en arbeidskollega som har gode samarbeidsevner og erfaring fra tverrfaglig samarbeid. Videre ønsker vi at du er strukturert, ansvarsbevisst og løsningsorientert.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved ansettelse.

Vi tilbyr

Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et svært godt arbeidsmiljø.

Opplæring og veiledning i tverrfaglig rehabilitering og ICF som arbeidsredskap.

Konkurransedyktig lønn og muligheter for videre kompetanseheving.

Søknad med CV sendes elektronisk til post@oif.no. Bekreftede kopier av attester og vitnemål fremlegges på forespørsel.

Kontaktpersoner: HR-leder Eirik Irgens, tlf 90 89 53 32 eller Direktør Annie Abrahamsen Wiik, tlf 95 96 95 47

 

Søknadsfrist: 20.09.17

 

Ledig stilling: Overlege i fysikalsk medisin og rehabilitering, veileder for LIS – dagstilling

By | Nyheter | No Comments

Jovial og dyktig legespesialist ønskes til vårt tverrfaglige team

Opptreningssenteret i Finnmark (OiF) er et rehabiliteringssenter i spesialisthelsetjenesten med 50 pasientplasser. Vi tilbyr tverrfaglig rehabilitering etter sykdom eller skade. Virksomheten driver også poliklinikk innen ordningen Raskere tilbake og ulike bedriftstilbud. Vi er involvert i flere spennende utviklings- og forskningsprosjekter. Personalgruppa er tverrfaglig og består av fysioterapeuter, sykepleiere, idrettspedagoger, ergoterapeuter, psykolog, logoped, veileder i friluftsliv, sosionom, ernæringsfysiolog, hjelpepleiere, miljøterapeut og miljøpersonale, til sammen 58 dyktige ansatte. Vi har tilknyttet flere legespesialister, herav to spesialister i fysikalsk medisin og rehabilitering, otolog og ortopeder.

Vi ligger perfekt til i Nordlysbyen Alta under to timer fra Gardermoen. Alta har helt unike muligheter for å kombinere jakt, fiske og friluftsliv med urbane by- og kulturtilbud. Arbeidstakere i Finnmark kan hvert år nedskrive inntil 10 % fra studielånet og har også redusert skatt. OiF er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 innenfor tverrfaglige, kunnskapsbaserte og mestringsorienterte spesialisthelsetjenester innen rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering. Vår visjon er å bli best på spesialisert rehabilitering.

Våre ansatte samarbeider godt og gir spesialisert somatisk rehabilitering til et vidt spekter av fornøyde pasienter. Nå ønsker vi oss en overlege som kan lede vårt tverrfaglige arbeid og bidra på vår vei til å bli utdanningsinstitusjon.  Du er fortrinnsvis spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, men andre spesialister oppfordres også til å søke.

Vil du møte pasienter og team på kontoret, rundt bålet, på sledetur eller med fiskestanga i hånda? OiF er plassen for deg!

Vi søker etter en dedikert overlege i 100% stilling. Mindre stillingsprosent kan drøftes. En viktig oppgave blir å jobbe for å bli godkjent utdanningsinstitusjon.

Hva får du hos oss

 • Forutsigbar og fleksibel arbeidstid med arbeid på dagtid og fri ved høytider.
 • Et faglig engasjerende miljø, med meget godt arbeidsmiljø og givende team og pasientarbeid.
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
 • Mulighet for deltagelse i forskningsprosjekter.
 • Deltakelse i faglige nettverk i regionen.
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning.
 • Trening i arbeidstiden og hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass.

Vi ønsker en overlege som

 • Er engasjert, positiv og faglig nysgjerrig.
 • Har erfaring med eller interesse for slag-/hodeskadepasienter og muskel- skjelettplager.
 • Vektlegger tverrfaglig teamarbeid.
 • Har gode samarbeidsevner og samhandlingskompetanse.
 • Fremmer sammenhengende og helhetlige behandlingskjeder.
 • Viser selvstendighet og gjennomføringsevne.
 • Kan veilede lege i spesialisering.

Søkere må beherske ett av de skandinaviske språkene muntlig og skriftlig. Det kreves fremleggelse av norsk autorisasjon før tiltredelse. De som får tilbud om stillingen må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Søknad med CV sendes post@oif.no

Søknadsfrist: 1. juni

Tiltredelsesdato diskuteres ved intervju.

Kontaktperson: Direktør Annie Abrahamsen Wik, tlf 95 96 95 47

Nytt tilbud for personer som har eller har hatt kreft

By | Nyheter | No Comments

Det er tøft å leve med kreft og nå vil Opptreningssenteret hjelpe mot en bedre hverdag

-Nå får også personer som har eller har hatt kreft et tilbud som skal hjelpe dem å øke livskvalitet og jobbnærvær. Opptreningssenteret i Finnmark (OiF) starter opp et nytt og unikt tilbud med aktiviteter en dag i uka over en periode på 5 uker. Dette betyr at man kan bo hjemme mens man deltar på opplegget.

-Tiltaket er unikt i Finnmark og så vidt vi kjenner til må man helt til Radiumhospitalet for å finne noe lignende, forteller stolt prosjektleder og initiativtaker Elisabeth Johansen og Lillian Halse. Ordningen finansieres av Raskere tilbake midler gjennom Helse Nord RHF.

-Vi har etablert et samarbeid med Radiumhospitalet i Akershus, som har kjørt et slikt tilbud over flere år. Deres erfaring og forskning viser at brukertilfredsheten er høy og deltakerne rapporterer om økt livskvalitet og redusert følelse av trøtthet, kraftløshet og mangel på motivasjon. Tall fra brukerundersøkelse viser også at 70% av de som har deltatt er tilbake i jobb etter 6mnd. Målet med tilbudet er å komme raskere tilbake til arbeid og øke jobbnærværet.

Prosjektleder, Elisabeth Johansen, forteller også at OiF har etablert et samarbeid med Distriktskontoret til Kreftforeningen i Tromsø og Kreftkoordinator i Alta kommune. Disse vil også være med å bidra til at tilbudet blir tilpasset pasientgruppa i Nord. Per i dag er det ingen lignende tilbud i Nord-Norge. De vil også informere om andre tilbud som finnes både i Alta, Finnmark og resten av landet.

Deltakerne blir fulgt opp av både lege, helseferie-oif-frontpsykolog, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, ergoterapeut og sosionom under oppholdet. Programmet vil bestå av en blanding av både forelesninger, fysisk aktivitet, samtaler og avspenning.

For å komme inn på mestringsoppholdet så skal deltakerne være ferdig behandlet og helt eller delvis sykemeldt. Det kreves en henvisning fra fastlegen og herfra vil teamet på OiF ta kontakt med hver enkelt for en oppstarts time. Deltakerne kan søke uavhengig av kreftdiagnose. Tilbudet er fullfinansiert av Helse- Nord og har ingen egenandel for deltakerne. Tiltaket starter opp etter jul og søknad sendes via fastlege.

Opptreningssenteret i Finnmark er et røykfritt senter – inkludert uteområdene

By | Nyheter | No Comments

Alle skal ha lik mulighet til å bevege seg og oppholde seg i et røykfritt miljø. Derfor er også senterets utearealer røykfrie. Vi ønsker å ha fokus på de positive helsegevinsten dette vil gi deg: Du vil oppnå større effekt av rehabiliteringen og raskere sårtilheling. Infeksjonsrisikoen etter operasjon vil også reduseres!

Vi er klar over at dette kan bli en utfordring for mange som røyker og ønsker i størst mulig grad å bidra med hjelp til dere som ønsker å slutte eller redusere røykingen. Vi deler ut nikotintyggegummi, tar gjerne en motiverende samtale og videreformidler oppfølgingsmuligheter. Ta kontakt med vårt personale for en avtale.

Passiv røyking fører til helseskade – dvs. at røyking ikke bare er til sjenanse, men også til skade for andre.  I tillegg vil du som planlegger å slutte oppnå enormt mange fordeler, noen fordeler vil du faktisk oppleve bare minutter etter røykeslutt, se bare her:

Røyketelefonen: 800 400 85. Gratis veiledning for deg som vil trappe ned eller slutte.

Se også nettstedet www.slutta.no

Registrer deg på Helsedirektoratets «28 dagers kalender -Slutta-din røykeslutt» på facebook.

Last ned appen «slutta» for råd og tips samt daglige motivasjonsmeldinger!

Bli med på spennende forskningsprosjekt!

By | Forskning, Nyheter | No Comments

Nakkehodepine-studien

Har du langvarige nakkesmerter og samtidig ensidig hodepine? Smerteavdelingen ved UNN i Tromsø og Finnmarkssykehuset søker etter personer i alderen 25-55 år som kan delta i et spennende forskningsstudie. Du må ha hatt slike symptomer i 2-5 år og hodepineanfall mer enn 1 gang i uka. Utredningen vil skje ved Spesialistpoliklinikken i Alta og Smerteavdelingen ved UNN i Tromsø. Dette innebærer utfylling av spørreskjema og MR-undersøkelse før og etter 4 uker rehabilitering ved Opptreningssenteret i Finnmark. Undersøkelsen finansieres av Finnmarkssykehuset og starter opp nå i høst.

Dersom du er interessert i å delta kan du kontakte overlege Sissel Roland ved å sende e-post til Rolandnakkestudien@unn.no.

Prosjektleder er Gunnvald Kvarstein, professor ved UiT. Undersøkelsen vil kartlegge om det foreligger forandringer i grå og hvit substans i hjernen slik det er vist ved andre smertetilstander, og om forandringene reverseres under rehabilitering og samvarierer med kliniske karakteristika. Dette vil bli undersøkt md MR-bilder.

Trykk her for å komme til nakkehodepine-studien på facebook

Røykfritt senter fra 1. januar 2016

By | Nyheter | No Comments

Fra 1. januar 2016 er Opptreningssenteret i Finnmark et helt røykfritt senter. Det betyr at vi ikke lenger tilrettelegger for de som røyker med røykeområde.

I dag er senteret røyk- og rusfritt der våre inngangsparti og de felles uteområdene er røykfri. Vi utfordrer deg til å trappe ned på røyking for å oppnå større effekt av rehabiliteringen. Derfor oppfordrer vi til å ha et røykfritt område rundt senteret.

Dersom du ønsker å slutte å røyke eller begrense røyking under oppholdet kan vi tilby røykeplaster, -tyggegummi og støttesamtaler.

Har du muskel- skjelettlidelser og trenger hjelp?

By | Nyheter | No Comments

Vi er i full gang etter ferien og har nå forsterket vår poliklinikk innen ordningen Raskere tilbake. Vi har per dags dato ingen ventetid, noe som betyr at du vil få time hos oss umiddelbart etter at vi har fått henvisning fra din fastlege.

Dersom du opplever muskel- skjelettplager og/eller lettere psykiske plager og har vært sykemeldt i mindre enn ca 52 uker kan du få plass på dette tilbudet!

På vår poliklinikk vil vårt dyktige team foreta en medisinsk avklaring og gi deg veiledning mot en friskere hverdag. Du kan også få plass på et firedagers mestringsopphold som starter i september.

Tilbudet gjelder for alle i Finnmark og du får dekket overnatting dersom du bor utenfor Alta.

Les mer om tilbudet på vår hjemmeside eller ta kontakt med vårt inntaktskontor på telefon eller e-post: inntak@oif.no